ตะกร้อ นักกีฬาสโมสรตะกร้อราชบุรี ร่วมฝึกทักษะตะกร้อ สร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้เยาวชน ในโครงการ “ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น”

โครงการ ปรับ เปลี่ยน ปลุก ปั้น เป็นโครงการที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคนรักกีฬา สนามตะกร้อ สามารถเพิ่มนักกีฬาระดับท้องถิ่น สู่ระดับจังหวัด